Stockholm


Stockholm

Jesuiterna är verksamma i S:ta Eugenia församling vid Kungsträdgården. Kommuniteten består av åtta medbröder. Förutom församlingen är jesuiterna bland annat engagerade i kursverksamhet, Josephinahemmet i Bromma, studentarbete, publicistisk verksamhet och böneapostolatet.


Read More