Första ”kapitlet” ur Levnadsregeln för Jesu sällskap

Den som i vårt sällskap – som vi gärna vill utmärka med Jesu namn – vill göra krigstjänst för Gud under korsets banér och tjäna Herren allena och den romerske påven, hans ställföreträdare på jorden; han skall högtidligt avlägga kyskhetslöfte och låta förstå att han därmed blir medlem av ett sällskap som i första hand har grundats för själarnas fullkomlighet i livet och fulländning i den kristna läran.

Det har också grundats för att utbreda tron genom offentlig predikan och tjänst för Guds ord, för andliga övningar och kärlekens verk, och det ska i synnerhet ägna sig åt att undervisa barn och olärda i den kristna tron och skänka de Kristi trogna andlig tröst genom att höra deras bikt.

Vidare ska han bemöda sig om att först av allt ha Gud för ögonen och därnäst det som är sed och bruk inom detta hans institut som ju är en väg till Honom. Han må med all kraft sträva efter att nå detta mål som Gud har satt upp för honom. Det kan var och en göra alltefter den nåd som han har fått av den helige Ande och den särskilda kallelse han har.

Översättning: P. Fredrik Heiding S.J.

Första ”kapitlet” ur Levnadsregeln av versionen från år 1540.
Detta avsnitt ingår som § 3 i påven Paulus III:s bulla Regimini militantes Ecclesiae, av den 27 september 1540, varmed Jesu sällskap godkändes. (Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 63, Sancti Ignatii de Loyola, Constitutiones Societatis Iesu, tomus primus, Monumenta Constitutionum Praevia, Rom, 1967, s. 26–27)

Det utkast som de blivande jesuiterna skrev året innan, i augusti 1539, kallades ”Fem kapitel” (Quinque capitula) efter textens fem avsnitt. På latin heter texten Formula instituti. (Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 63, Sancti Ignatii de Loyola, Constitutiones Societatis Iesu, tomus primus, Monumenta Constitutionum Praevia, Rom, 1967, s. 16–17)

Spansk översättning: Santiago Arzubialde, Jesús Corella, José María García Lomas (red): Constituciones de la Compañía de Jesús, introducción y notas para su lectura, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander, 1991, s. 30–32.