Ignatiansk litteratur

Jesuitordens historia

Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: Mästare i andlig vägledning, Artos, 2007; 2:a uppl. 2015.

John W. O’Malley, De första jesuiterna, Artos, 2012 [The First Jesuits, Harvard University Press, 1993].

Ignatiansk spiritualitet

Ignatius av Loyola, Pilgrimens berättelse, Artos, 2011; 2:a uppl. 2013.

Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev, Artos, 2005; 2:a uppl. 2015.

Rainer Carls, Ignatius av Loyolas teologiska profil, Artos, 2013.

Fredrik Heiding, Ignatian Spirituality at Ecclesial Frontiers, 2012, Lulu www.lulu.com

Fredrik Heiding, ‘Our Lady, Lead Us to Christ!’, The Way, 52/2 (April, 2011) www.theway.org.uk

Fredrik Heiding, ”Ignatiansk känsla för den katolska kyrkan”, Signum nr 5/2008. www.signum.se

Guy Jonquière, 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola, Artos, 2013.

Willi Lambert, Av kärlek till verkligheten: Ignatianska grundord, Veritas, 2014.

James Martin, Söka och finna Gud i allt, Libris/Veritas, 2014.

Josef Maureder, Att bli människa och leva ett rikt liv, Artos, 2015.

Karl Rahner, Andliga texter, inledning och sammanställning av Philip Endean, Artos, 2015.

An Ignatian Spirituality Reader, ed. by Traub, Loyola Press, 2008.

Timothy Gallagher, The Discernment of Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living, Crossroad Publishing, 2005.

Michael Ivens, Understanding the Spiritual Exercises, Gracewing, 1998.

Stefan Kiechle, The Art of Discernment: Making Good Decisions in your World of Choices, Ave Maria Press, 2005.

Javier Melloni, The Exercises of St Ignatius Loyola in the Western Tradition, Gracewing, 2000.

Flera av dessa böcker finns på: www.katolskbokhandel.com