Ignatiansk spiritualitet

Ignatiansk spiritualitet innebär det sätt att leva som följer ur utförandet av deFrGeneral2 andliga övningar som den spanske mystikern Ignatius av Loyola (1491–1556) utformade.

Ignatiansk spiritualitet har sitt ursprung i den katolska kyrkans tradition och fortsätter att utvecklas i kyrkans gemenskap.

Spiritualitet berör livet i sin helhet och utgör därmed inte en avgränsad del av livet så som ett fritidsintresse bland andra. Den kretsar inte heller endast kring den för bönen avsatta tiden utan bryr sig om alla livets sidor.
De andliga övningarna går ut på att se sitt eget liv i ljuset av Jesu Kristi liv, lidande, död och uppståndelse med hjälp av olika former av bön. De syftar till att göra människan till en fri person genom att bekämpa det onda och komma underfund med Guds vilja med ens liv.

Övningarna är inriktade på ett konkret och personligt ställningstagande till olika handlingsalternativ. Min relation till mina medmänniskor, till en kyrklig gemenskap och till Gud, liksom allt det som finns i mitt inre.

En utförlig artikel om ignatiansk spiritualitet av Fredrik Heiding SJ kan du läsa här!

Instruktion Ignatiansk Examen (samvetsrannsakan)

Instruktion Ignatiansk meditation

Rytmisk bön med varje andetag

Princip och fundament