Ignatianska reträtter

ignatius

Kalender för ignatianska reträtter

Nedanstående ignatianska reträtter följer Ignatius Andliga övningar och är ledda av oss jesuiter och våra medarbetare. Reträtterna ligger i linje med Katolska kyrkans katekes (www.katekesen.se) och är öppna för kristna från olika trossamfund. Mer om ignatiansk spiritualitet finner du under rubriken ”Ignatiansk spiritualitet” på denna hemsida.

De reträtter som löper över fem dagar eller mer är individuellt guidade. Det innebär som regel fem timmars enskild meditation per dag, helig mässa, tillfälle till bikt och samtal med en andlig vägledare dagligen. Reträtter som pågår fem dagar eller mer förutsätter genomgången introduktionskurs och erfarenhet av ignatiansk spiritualitet. Veckoslutsreträtter innebär som regel en kombination av föredrag och meditation, med visst utrymme för enskilda samtal.


Guds vilja med mitt liv  – Introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar
Ledare: P. Fredrik Heiding S.J.
Tid: 31 oktober – 3 november 2018
Ons kl. 18.00 – lör kl. 14.00
Plats: Meditationsgården, Berget
Pris: Kursavgift 700 kr, helpension 2 910 kr
Anmälan via www.berget.se


8-dagars ignatiansk reträtt eller
30-dagars fördelat på tre somrar (3 x 10) efter överenskommelse
Ledare: P. Fredrik. Heiding S.J. och Susanne Carlsson, retreatledare och präst i Svenska kyrkan
Tid: 15–26 juli 2019
Mån kl. 18.00 – fred kl. 10.00
Plats: Meditationsgården, Berget
Anmälan via www.berget.se

Ignatius av Loyola andliga övningar i vardagen
Ledare: P. Fredrik Heiding S.J.
Tid: September 2018–Pingst 2019
Varannan söndag kl. 19.30–21.00
Plats: S:t Lars katolska församling, Uppsala
Begränsat antal platser.