JRS Sweden

jrs

JRS Sweden
Jesuit Refugee Service i Sverige

JRS är en internationell katolsk organisation som ger stöd åt flyktingar och migranter i över 50 länder. Våra ledord är accompaniment, service och advocacy.

JRS accompaniment innebär att vi vill vara med dem som är utanför. Vi följer Jesus, som föredrog att vara associerad med de fattiga och utstötta. JRS services finns till för flyktingar och fördrivna personer oavsett ras, etniskt ursprung eller religiös övertygelse. JRS advocacy kämpar för rättvisa och generösa politik och program för flyktingar och utsatta migranter.

I Sverige jobbar vi sedan flera år i Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta. I samarbete med andra organisationer (NGO) besöker vi regelbundet (varannan söndag) förvarstagna för själavård, medmänskligt stöd och – i enskilda fall – rådgivning angående deras situation. Det finns en grupp volontärer från S:ta Eugenia församling Stockholm och S:t Lars församling i Uppsala som gör denna ganska krävande insats.

Under hösten 2015 började JRS Sweden – återigen i samarbete med Eugeniaförsamlingen och Caritas – flera projekt för att möta de nya utmaningar som i dagsläge finns i Sverige. Framförallt projektet ”flyktingguider” bör nämnas. Då bygger vi broar mellan etablerade och icke-etablerade människor här i Sverige genom enkel medmänsklig kontakt. Projektet har bara börjat men vi har redan 50 volontärer som vill bli flyktingguider. För mer information skriv gärna till: flyktingguider@gmail.com.

 

Kontakt:
Marc-Stephan Geise SJ
info@universitychaplain.se

Svenska hemsidan finns här: jrssweden.org
Europeiska JRS: www.jrseurope.org
Internationella JRS: www.jrs.net