Kallelse

Su_Santidad_Papa_FranciscoPåven Franciskus (Jorge Mario Bergoglios) motivering att bli jesuit

” – Varför valde du att bli jesuitpater?

– Faktum är att jag inte var helt klar över vart jag skulle ta vägen. Det som var klart, var min kallelse till ordenslivet. Till sist, efter att ha tillbringat en tid i prästseminariet i ärkestiftet Buenos Aires, inträdde jag i Jesu sällskap. Dess ställning som Kyrkans förtrupp – för att nu tala fältspråk – utvecklad med lydnad och disciplin, tilltalade mig. Dess inriktning på missionsuppdrag tilltalade mig också. Med tiden fick jag lust att bli missionär i Japan, där jesuiterna sedan länge utfört ett mycket viktigt arbete. Men på grund av allvarliga hälsoproblem, som jag har haft sedan min ungdom, fick jag inte tillstånd. Några här skulle ha sluppit mig om man hade sänt mig dit … eller hur? (skratt)”

(Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, El Jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj., Vergara, 2010, s. 46–47. Översättning från spanskan, av ovanstående avsnitt ur boken, gjord av jesuitpater Fredrik Heiding.)

Att gå med

Om man vill prova sin kallelse till orden närmare kan man formellt anmäla intresse. Då inleds en process där man erbjuds andlig vägledning och möjlighet att lära känna orden bättre. Om man bestämmer sig för att gå vidare är nästa steg att officiellt ansöka om inträde. Men för att överhuvudtaget kunna inleda ett upptagningsförfarande krävs att man är medlem i katolska kyrkan sedan minst tre år, är en ogift man mellan arton och fyrtio år utan barn samt att man gått klart singymnasieutbildning. Antagningsförfarandet består av ett besök hos provinsens ansvarige för intressenter, samtal med novismästaren i Nürnberg, läkarundersökning, samtal med psykolog samt fyra antagningsintervjuer med olika jesuiter.
Den andra prövotiden är novitiatet, en tvåårig grundläggande utbildningstid. Syftet är att lära känna orden, fördjupa sitt andliga liv samt ta ställning till om man vill avlägga eviga ordenslöften i slutet av novitiatet eller om man vill lämna orden. Konkreta inslag är meditation, studier av ordens historia och spiritualitet, 30 dagars andliga övningar samt flera längre praktikperioder med socialt och pastoralt arbete.
Efter novitiatet följer en utbildningstid vars utseende beror på om man inträtt som broder eller präst samt på om och vad man studerat tidigare. För prästkandidaterna består utbildningen av omfattande studier i filosofi och teologi, två fleråriga praktikperioder samt ett påbyggnadsstudium inom det område där man senare ska vara verksam. För bröderna är utbildningen individuell. Den sista utbildningsperioden kallas tertiat och avslutas med de högtidliga ordenslöftena.

Första ”kapitlet” ur Levnadsregeln för Jesu sällskap kan du läsa här!
Här kan du läsa om några medbröders väg till att bli jesuiter. Klicka här!
Novitiatets hemsida: Das Noviziat der Jesuiten (på tyska)

 

Kontakt
Svenska jesuiternas kontaktpersoner för intressenter
Pater Fredrik Heiding S.J.
fredrik.heiding@newman.se
070-346 12 55

Pater Dominik Terstriep S.J.
dominik.terstriep@jesuiten.org
08-505 780 07