Katolsk bokhandel

Välkommen till Katolsk Bokhandel!
Katolsk Bokhandel är en teologisk fackbokhandel, en av de största i Norden.

Kort historik
Katolsk Bokhandel har sina anor från 1887, då klockaren Petzold började försälja ”ljus och andra enstaka böcker”. Detta skedde i vapenhuset i S:ta Eugenia Katolska församling på Norra Smedjegatan i Stockholm.
1920 övertog pater Ansgar Mayer ansvaret. Böcker som Benelius översättning av Nya testamentet, Thomas a Kempis ”Om Kristi efterföljelse”, påvliga rundskrivelser och katekeser kunde man nu finna i en inredd garderob.
Under 1930-talet togs ett djärvt grepp och boklådan fick en egen hemvist på Mäster Samuelsgatan under namnet, ”Katolsk Bok och Konsthandel”. Tyska böcker och katolsk konst fick de största utrymmet i denna första egentliga butik. 1933 drog sig boklådan tillbaka till Norra Smedjegatan och broder Georg Lüken fortsatte … i garderoben. 1944 skedde en mindre ombyggnad. Ett rum med skyltfönster och egen ingång skapades åt boklådan.
1968 sattes grävskopor i Brunkebergsåsen. Kyrkan revs för att bereda plats åt den nuvarande ”Gallerian”. Tillfälligt flyttade kyrkan och boklådan till Drottninggatan 71. Här kunde en mindre butik öppnas med litteratur på svenska, engelska och tyska samt devotionalier.

Hemsidan för Katolsk bokhandel finns här: www.katolskbokhandel.com