S:t Sigfrids prästseminarium

P. Christoph Hermann S.J. Diakonvigning-DSC_9090-kopiaär rektor för S:t Sigfrids prästseminarium som är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande stiftspräster i den katolska kyrkan i Sverige. Byggnaden är belägen bredvid Newmaninstitutet i centrala Uppsala. På seminariet bor man tillsammans med andra som vill pröva sin kallelse under ledning av rektorn och en andlig vägledare (spiritual). Studierna varvas med bön och gudstjänster samt andra aktiviteter.

Studierna i filosofi och teologi äger rum vid Newmaninstitutet. Sista året av sina studier läser prästkandidaterna vid Angelicum i Rom.

Kontakt:
P. Rektor Christoph Hermann S.J.
S:t Sigfrids Prästseminarium
Slottsgränd 6
753 09 UPPSALA
christoph.hermann@newman.se