Stockholm

by

Jesuiterna är verksamma i S:ta Eugenia församling vid Kungsträdgården. Kommuniteten består av åtta medbröder. Förutom församlingen är jesuiterna bland annat engagerade i kursverksamhet, Josephinahemmet i Bromma, studentarbete, publicistisk verksamhet, böneapostolatet och insatser för flyktingar.

share

Recent Posts