Stöd oss

Hjälp en student!


Ignatianska reträtter för studenter under 30 år
Som framgår av underrubriken ”Ignatianska reträtter” på denna hemsida ger vi regelbundet andliga övningar under 6, 8 och i vissa fall 30 dagar, framförallt på Berget (Rättvik) och i Rögle kloster utanför Lund. Reträtterna syftar till att söka Guds vilja och Kristi kallelse för personen, vilket är särskilt relevant för unga vuxna som står inför stora beslut. Vi märker att studenter under 30 år är intresserade av detta men det faller ofta på ekonomiska begränsningar.
Totalkostnaden för en 8-dagars ignatiansk reträtt är omkring 5 000 kronor per deltagare. En subvention på exempelvis 1 000 kronor skulle betyda mycket.
Stöd gärna detta genom att sätta in ett bidrag på plusgiro 485 43 57 – 3 (Samfundet S:t Ignatius) och märk talongen (meddelande till mottagaren) ”Studentreträtter”

Publikationer
Jesuiterna publicerar böcker främst inom filosofi och teologi samt ignatiansk spiritualitet.
Stöd gärna detta genom att sätta in ett bidrag på plusgiro 485 43 57 – 3 (Samfundet S:t Ignatius) och märk talongen (meddelande till mottagaren) ”Publikationer”